Larvenol je larvicid proti muham v granulah, ki vsebuje aktivno snov S-Methoprene 0.4%, ki deluje kot regulator juvenilnega hormona. Larvenol je namensko insekticidno sredstvo za zatiranje razvoja letečih hišnih in hlevskih muh, ličink in črvov.

Larvenol je larvicid, ki v času rezidualnega delovanja prepreči nadaljnji razvoj iz bube v odraslo muho. Po tretiranju sredstva Larvenol se ličinke še razvijajo v bube, nato pa se ta proces razvoja prekine. Če smo v tej fazi zatiranja ličink uspešni, potem smo uničili nadaljnji razvoj več milijonov mušjih potomcev.

PREDNOSTI

  • takojšnji učinek
  • rezidualno delovanje do 8 tednov
  • se lahko uporablja v prisotnosti bivanja živali
  • enostaven za uporabo

S čim iz ponudbe se lahko kombinira za bolj učinkovito delovanje?

Pri zatiranju moramo upoštevati sposobnost muh, da hitro razvijejo odpornost na katerokoli kemično sredstvo.  Zato v nadaljevanju sezone muhe zatiramo sistematično, načrtno in temeljito s kolobarjenjem oziroma z uporabo insekticidov za zatiranje odraslih muh  (Kelion, Phobi PB, Neo Alfa+).

KLJUČNA LASTNOST: zatiranju ličink (črvov) hlevskih in hišnih muh v živinoreji.

prednosti izdelkov