Novosti

Sodelovanje na 62. seminarju za zaščito rastlin

Kot eden od sponzorjev in razstavljavcev smo sodelovali na 62. seminarju za zaščito rastlin. Pri predstavitvi in promociji naših izdelkov smo dali poudarek Maxi Starr rodenticidom.

V okviru 62. seminarja o varstvu rastlin je potekala predstavitev z naslovom Maxi Starr – edinstven, nov rodenticid na hrvaškem in evropskem trgu.